Върни се горе

Министър-председателят Сергей Станишев и министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откриха изцяло реновираната Централна реанимация в МБАЛСМ „Пирогов”. 
„Днес е един знаменателен ден за цялото ни здравеопазване, защото олицетворява резултата от всичките ни усилия да издигнем здравната помощ на европейско ниво като въвеждаме световните стандарти в оборудването. Гордея се, че освен с утвърденото високо професионално ниво на своите специалисти, новата Централна реанимация на стожера на здравеопазването МБАЛСП „Пирогов” вече разполага и с Център за реанимация на световно ниво” – заяви министър Евгений Желев. Той подчерта, че зад всичко това се крие много труд, но и много желание на целия колектив на болницата да бъдат създадени всички условия и хората, пострадали в най-голяма степен  да получават възможно най-качественото обслужване и да се завърнат към пълноценен живот.
В приветствието си към ръководството и целия колектив на „Пирогов”,  министър-председателят Сергей Станишев заяви, че в резултат на направените инвестиции в лечебното заведение е гарантирано впечатляващо качество на медицинското обслужване. „Имах възможност да посетя много болници, клиники и отделения в цялата страна и да се убедя, че промяната е налице и българското здравеопазването има ново лице, нови способности да отговори на нарастващите очаквания на българските граждани”, каза Сергей Станишев. Той напомни, че здравеопазването е един от приоритетните сектори през изминалите 4 години и в него държавата е инвестирала над 540 милиона лв. за обновяване на здравната инфраструктура в цялата страна – ремонтиране на сградния фонд и осигуряване на нова апаратура. По този начин, продължи премиерът  Станишев, правителството изпълнява поетия си ангажимент да създаде всички условия за модернизиране на българското здравеопазване и за осигуряване на достъпност и качество на обслужването. Изпълнен е и поетия ангажимент за 30-процентно увеличение на възнагражденията на медицинските специалисти в „Пирогов” и само от април м.г. досега е постигнато нарастване на Фонд „Работна заплата” с над 50 на сто. 
Като признание  за активния принос за реализирането на проекта за новата Централна реанимация, изпълнителният директор на МБАЛСП „Пирогов” доц. Димитър Раденовски награди с Почетните знаци на лечебното заведение министър-председателя  Сергей  Станишев, министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, началника на обединените реанимации проф. Милан Миланов и началника на Централната реанимация доц. Стоян Миланов.
Проектът за новата Централна реанимация е финансиран изцяло със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването  на стойност от 5 700 000 лв. Целевото разпределение е 1 400 000 за ремонт и реконструкции; 4 300 000 лв. за медицинско оборудване и апаратура.

Основната  цел на реализирания проект е привеждане на най-голямата и основна Интензивна Клиника в Република България, в съответствие с българските и европейски стандарти по интензивна медицина. Извършен е основен ремонт на сградния фонд на Централната реанимация. Променени са архитектурното разпределение и параметрите на работната среда /топлинни, климатични и микробиологични характеристики/ с цел подобряване на лечебно-диагностичния процес. Обзавеждането включва нови пълноценни интензивни постове, нова  система за медицински газове, климатична инсталация. Централната реанимация  е оборудвана с модерна система за информационно обслужване и комуникации – дистанционно наблюдение на пациентите, възможност за обмяна на рентгенови изображения с точки извън болницата, оптична свързаност с действащата оптика на цялата болница,   болнична информационна система, електронна библиотека с над 280 справочника за бърз достъп до медицинска информация, информационен киоск в помощ на близките на пациентите. Създадени са 3 реанимационни зали с 15 новооткрити легла, изолационна зала, филтърни и сервизни помещения на площ 600 кв.м. Предстои финализирането по проекта с откриване на още 7 легла. След окончателно завършване на  проекта, ще има площ от 1000 кв.м., 480 от които – реанимационни зали.
Оборудването и апаратурното обезпечение на проекта включва: апаратура за дихателна реанимация;мониторна система за 24-часово наблюдение на основните жизнени функции;дигитална мобилна рентгенова система;реанимационни легла;реанимационни колони.
Доц. Раденовски информира, че приключилият проект е началото на мащабни промени в други сектори на лечебното заведение и в момента се извършват ремонтни дейности на площ от 10 000 кв.м. , а закупената нова апаратура е на стойност 10 милиона лв. Той изрази благодарност на правителството и специално на министър Евгений Желев за оказваната финансова подкрепа и гарантира, че МБАЛСП „Пирогов” и занапред ще остане синоним на висок професионализъм  и  надежда за хората.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели в: