Върни се горе

 

Министър-председателят Сергей Станишев и министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откриха три обновени отделения и сектор по ангиография и инвазивна диагностика в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” в  гр. Стара Загора.

„Основната задача на провежданата здравна политика през последните 4 години е осигуряване на инвестиции в здравната инфраструктура и сега можем да отчетем, че през този период направеното в това отношение е внушително. Никога досега в рамките на един мандат в българското здравеопазване не са влагани 540 милиона лева за реновиране на сградния фонд, модерна апаратура, за създаване на условия за качествени здравни услуги” – заяви министър Желев на откриването на изцяло реновираните  Инфекциозно отделение и Детско инфекциозно отделение в болницата. „В условията на финансова криза осигуряването на ресурса е предизвикателство и нелека задача, но именно в тези условия МЗ следва принципа парите да се насочват там, където се управляват най-добре и където резултатът от тях е най-голям”, подчерта д-р Желев и посочи, че Стара Загора е тъкмо такова място, защото е естествен център на здравеопазването в Югоизточна България с изявения си медицински и научен потенциал. Лечебното заведение има и междуобластно значение по специалностите - Неонатология, Детска ортопедия, Детски инфекциозни болести, Детска хирургия, Кардиология и други, като 38% от преминалите пациенти са от други общини и области. Министър Желев изтъкна, че голямата полза от направеното е за обикновените хора, пациентите, които се лекуват в съвременни болнични условия на европейско ниво под грижите на отлични специалисти, снабдени с най-качествена апаратура.

Министър-председателят Сергей Станишев заяви в приветствието си, че здравеопазването е ключов социален сектор и затова правителството последователно е насочвало усилията си за осигуряване на съвременни здравни услуги. Той заяви, че университетските и областните болници са естествения гръбнак на здравеопазването и направените в тях инвестиции за капиталови разходи са напълно обосновани и  гарантират пълна възвръщаемост, защото създават здравни услуги с високо качество. „Здравеопазването не е поле за експерименти и въпреки известни залитания през годините, сега усилията ни приоритетно се насочват към възстановяване и разширяване на профилактиката с цел по-голяма грижа към здравето на хората и съответно - повишаване качеството на техния живот”, каза премиерът Станишев.

Министър-председателят и министърът на здравеопазването откриха и реновираната сграда на Първа хирургия в МБАЛ-Стара Загора и оборудвания с нова апаратура Сектор по ангиография и инвазивна диагностика. Те разгледаха най-модерния в страната нов кардиоангиограф на стойност 1 620 000 лв., който след извършените в специалното помещение строителни работи и сертифицирането от компетентните държавни органи, от 01.07. ще осигурява  на паценти от областта и от други съседни райони диагностика  на световно ниво.

         Общият размер на средствата, отпуснати от МЗ за обновяването на откритите отделения и сектора  е  1 071 000  лв.  От тях 802 000 лв. са вложени в обновяването на Инфекциозното и Детското инфекциозно отделение, 169 000 лв. – на І-во Хирургично отделение и на Сектора по ангиография и инвазивна диагностика - 100 000 лв. През 2008/2009  година за осигуряване на нова апаратура и техника в МБАЛ Министерството на здравеопазването инвестира  2 747 000  лв., с които са закупени кардиоангиограф, дигитален рентгенгенов апарат,  диализни апарати,  система за реверсосмоза, диализни столове и легла за хемодиализата. През лечебното заведение ежегодно преминават около 25 000 пациенти, 45 % от които са хоспитализирани по спешност. В болницата функционират 600 болнични легла, от кито 55 интензивни. В МБАЛ работят  981 души персонал, от които лекари са 215. През 2008 г. са извършени 7 802 броя операции, от които 1334 са с голяма сложност;  в клинична лаборатория са извършени 807 355 броя изследвания; направени са 32 337 Рьо изследвания и 3 609 томографски изследвания, проведени са 12 391 хемодиализи; в Родилно отделение на АГ комплекс са се родили 1 543 деца при нулева смъртност вече 3-та поредна година.

Към настоящият момент с капиталови средства на МЗ на обща стойност около 2 милиона и 100 000 лева се извършват основни ремонти на Ортопедичен операционен блок  Ортопедо-травматологични отделения, ІІІ- ВО, V- ВО и VІ - ВО отделения, както и на Детско хирургично отделение.  С цел осигуряването на максимално добри условия за лечение на децата в област Стара Загора,  по Проекта „Красива България” се ремонтират Първо и Втора Детско отделение.

 

 


Сподели в: