Върни се горе

„С инсталирането на първия в страната позитронно-емисионен томограф  в Университетската болница "Св.Марина" - Варна е постигната цялостна дигитализация на образната диагностика в  лечебното заведение, с което тази дейност отговаря изцяло на европейските изисквания и стандарти. Ползата е за всички български граждани, защото това води да увеличаване броя на обслужените с тежка патология и до прецизиране на диагностичния процес”. Това заяви министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, който заедно с министър-председателя Сергей Станишев откриха новото отделение по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Марина” - Варна. Обновяването на Отделението по образна диагностика в УМБАЛ стана възможно с финансови средства в размер на 16 млн. лв., осигурени от Министерството на здравеопазването. МБАЛ "Св. Марина" е най-големия диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България с национално значение и обслужва 25 % от населението на страната.

Д-р Желев посети ангиографската лаборатория на болницата, където предстои да бъде изградено новото отделение по нуклеарна метаболитна лъчетерапия. В лабораторията ще бъде инсталиран позитронния емисионен томограф, който е на стойност 5 млн. лв.  Апаратурата дава възможност за изключително високо качество на образа и за прецизна диагностика на пациентите с онкологични заболявания. Освен с новия позитронно-емисионен томограф  отделението по образна диагностика разполага и с друга уникална за страната апаратура – 128 срезов, 4-измерен томограф на стойност 3 600 000 лв., ядрено-магнитен резонанс – последно поколение на стойност  4 500 000 лв, остеометър за цяло тяло с висока резолюция  на стойност 150 000 лв. и др.

Министър Евгений Желев посочи, че въпреки кризата финансовото състояние на държавните болници в страната е добро. Няма отлагане на операции или връщане на пациенти поради недостиг на финансов ресурс. Като цяло през последните 4 години държавата е инвестирала 540 милиона лева за купуване на нова апаратура и ремонти в лечебниците като през 2009 година със същата цел са предвидени 45 милиона лева, посочи д-р Желев.  Той уточни, че за ремонт на спешния център на МБАЛ "Св.Анна" Министерството на здравеопазването е осигурило около 1,5 милиона лева.

 

 

Сподели в: