Върни се горе

Още в началото на разговорите двамата със задоволство констатираха сериозни съвпадения на приоритетите на Европейската Комисия и на българското правителство в здравния сектор.

Основен акцент на Комисар Андрюкайтис беше спазването на препоръките на Европейската комисия към България, зададени в рамките на Европейския семестър, както и необходимостта от по-активно участие на здравните министри в процеса на предварителното обсъждане на специфичните за страната препоръки в Европейския съвет. Комисар Андрюкайтис се ангажира с подкрепа на експертно ниво от страна на Европейската комисия в процеса на прилагане на препоръките.

Комисар Андрюкайтис специално подчерта важността на инициативата за удължаване продължителността на живота чрез мерки за намаляване на хроничните заболявания, в която са се включили почти всички европейски държави. Министър Петър Москов отбеляза, че точно това е и една от целите на реформата в българското здравеопазване и резултатите в тази посока ще бъдат възприети като критерии за успешното прилагане на мерките.

Здравният министър използва случая, за да отчете изпълнението на един ангажимент към Европейската комисия, който България отлага вече осем години – приемането на Националната здравна стратегия. Документът най-после е в последна фаза на приемане, одобрен е от Министерски съвет и е внесен за гласуване в парламента следващата седмица.

По настояване на Комисар Андрюкайтис в разговорите беше обърнато особено внимание на трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването, както и на възможностите за неговото разширяване. Министър Москов подробно представи доста напредналите отношения между България и Румъния в тази посока и изрази надежда, че през февруари следващата година ще е готов рамков документ между двете държави, който, по лично негова инициатива, ще бъде изпратен и на Комисар Андрюкайтис, и след неговото одобрение ще бъдат търсени начини за географско разширяване на такъв тип сътрудничество.

Комисар Андрюкайтис изрази своята и на Комисията загриженост от изтичането на специалисти от Източна Европа към по-богатите държави и подчерта, че намирането на изход е обща задача на Комисията и правителствата на тези страни. Той оцени като много важно постижение в тази посока промените, които сегашното правителство на България реализира от началото на тази година по отношение специализациите на младите лекари. Тези изменения дадоха възможност на медицински кадри да се включат в работата на лечебните заведения.

Комисар Андрюкайтис и министър Москов  се обединиха и около тезата, че проблемът с неравенството при получаване на медицинска помощ е общ проблем на всички държави в Европейския съюз. Според Москов обаче за България този проблем е особено тежък и в основата му е залегнала социалната диференциация на нашето общество и категорично отрече всякаква възможност неравенството да се основава на етническо делене. Според него слабите социални групи като пенсионери, безработни и самотни майки с деца са в едно по-тежко икономическо положение, независимо дали са от турска, българска, арменска или друга етническа принадлежност. Тези проблеми обаче не могат да бъдат разрешени с политики на Министерство на здравеопазването. За отстраняването им е необходимо да се решат проблемите с икономическото неравенство, а това е извън компетентностите на здравното министерство.

В края на разговора министър Москов запозна Комисар Андрюкайтис с огромните проблеми, които България среща с гарантирането на имунизационния си календар. Той сподели, че в специално писмо до българското министерство Румъния споделя, че има сходни проблеми и предлага да се търсят общи решения. Министър Москов обаче изрази скептицизъм относно възможността сами двете държави да се справят и призова еврокомисаря да инициира дебати за осигуряването на задължителните ваксини на общоевропейско ниво.

Сподели в: