Върни се горе

              Днес, 04 септември, министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков и заместниците му – д-р Любомир Бакаливанов и маг.-фарм. Лидия Нейчева – посетиха Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания (СБАЛДОХЗ-София, ЕООД). 
            На среща с проф. д-р Драган Бобев и доц. д-р Добрин Константинов, управител на СБАЛДОХЗ, ръководството на МЗ се запозна както със състоянието на лечебното заведение, така и с трудностите, които стоят пред болницата. 
            Министър Ненков пое ангажимент за осигуряване на средства за покриване на щетите от градушката – след предварителна оценка на пораженията, а също така и за предоставяне на средства за капиталови разходи – за строително-монтажни работи, от каквито има нужда ЛЗ. 
             Зам.-министър Нейчева изрази готовността на МЗ за работа по посока вкарване на лекарствени продукти за лечение на деца с онкохематологични заболявания в Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

Сподели в: