Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев разговаря с проф. Агис Тсурос от Гърция, който е у нас във връзка с представяне на кандидатурата си за регионален директор на Европейското  бюро на СЗО.  

Гостът поздрави министър Нанев с избирането му на новия пост и му пожела успех в реформиране на здравната система у нас. Той подчерта, че от 20 години работи в системата на СЗО и изтъкна, че е от голямо значение бъдещият ръководител на организацията да познава отлично проблемите на общественото здраве. „Общественото здраве е една третина наука, една третина-политика, една третина – дипломация”, заяви проф. Тсурос. Отбелязвайки  дълбокото познаване на спецификата на проблемите на Балканите в областта на здравеопазването, той подчерта необходимостта от развитие на сътрудничество в региона по модела на скандинавските страни, който е доказал своята ефективност. Според  д-р Тсурос в интерес на балканските страни е те да имат свой представител на високоотговорен пост в СЗО.

 „Българското общество има високи и оправдани очаквания за промяна в здравеопазването и към цялостната политика на новото правителството”, сподели  пред госта министър Божидар Нанев. Като най-неотложни задачи той посочи промяната в здравноосигурителния модел и преструктурирането на болничната помощ. Включването на втори, допълнителен здравноосигурителен стълб ще допринесе за решаване проблема с недофинансирането и за повишаване качеството на здравните услуги. Изтъкнато беше, че оптимизирането на броя на болниците ще повиши значително ефективното разходване на финансовия ресурс и ще осигури по-добри условия за активно лечение на пациентите. Според министъра на здравеопазването д-р Нанев важна задача е също постигането на по-добро качество и развитие на извънболничната  помощ  и разработването програми в областта на общественото здраве с цел превенция и профилактика, включително и контрол върху епидемичната обстановка. Пандемията от новия човешки грипен вирус A /H1N1/ налага на всички страни необходимостта от сериозна превенция, но страни като България имат проблеми с достъпа до разработваната ваксина, защото значими количества от нея вече са предплатени от  големите държави. „В тази насока България очаква съдействие от СЗО и от новия ръководител на Европейското регионално бюро. Вече имаме уверение за съдействие в тази посока от европейския комисар по здравеопазването г-жа Андрула Василиу”, каза министър Нанев. Специално беше подчертан твърдия ангажимент на българското правителство за развитието на трансплантацията. Като конкретен пример за решаване на тези проблеми министърът на здравеопазването посочи възможностите за развитието на регионалното сътрудничество в тази област със създаване на Балканска организация за обмяна на органи, тъкани и клетки по модела на съществуващите в Европа „Евротрансплант” и „Скандинавия трансплант”. 

В заключение министър Нанев заяви, че българската държава в лицето на МЗ ще участва активно във всички форуми на СЗО. Той лично в качеството си председател на БЛС е участвал единствено в европейската срещата на СЗО през април т.г. в Осло с водеща тема „Опазване на здравето в условията на икономическа  криза”. „ В условията на  световна финансова криза проблемите на здравеопазването придобиват приоритетно значение и всеки ресорен министър следва да има активно отношение и разбиране за опазване здравето на нацията”, подчерта д-р Нанев.


 

Сподели в: