Върни се горе

Новият екип на Министерството на здравеопазването констатира  няколко тежки проблема в системата на здравеопазването, един от които е в болничната помощ.

Към 30 юни 2009 г. просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ са се увеличили с 64% спрямо 31 декември 2008 г., като  общият размер на задълженията е нараснал с 10% - от  253 840 хил. лв. на 281 700 хил. лв. От 33 576 хил. лв. за същия период /31.12.2008 г./ просрочените задължения на държавни и общински болници са нараснали към 30 юни 2009 г. на 51 788 хил. лв.

С оглед на това ще бъдат предприети бързи административни и нормативни промени в цел засилване на контрола и същевременно създаване на възможности за мотивация за работа в системата, включително на мениджърските екипи на лечебните заведения в публичния сектор.

В тази насока вече са предприети действия с промяната на съвета на директорите на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив. С решение от 4 август 2009 г. на общото събрание на болницата министърът на здравеопазването освободи досегашния съвет на директорите – доц. д-р Илия Баташки, доц. д-р Федя Николов, доц. д-р Георги Сафев и доц. Асен Атанасов, и назначи нов съвет на директорите в състав доц. Божидар Хаджиев, Костадин Атанасов и д-р Веселин Иванов.

           

Сподели в: