Върни се горе

Министър Москов се срещна с президента на КНСБ г-н Пламен Димитров и със заместник-председателите на „Федерация на синдикатите в здравеопазването“ - КНСБ маг. фарм. Слава Златанова и д-р Пламен Радославов.

Срещата, проведена по искане на президента на КНСБ, се състоя вчера, 19 май, в Министерство на здравеопазването.

Обсъдени бяха въпроси, касаещи партньорството, социалния диалог, както и основната рамка на предлаганите от министър Москов здравни реформи.

Постигнато беше съгласие за регулярно свикване на Отрасловия съвет по тристранно сътрудничество в здравеопазването, пред който министър Москов да представя законодателните инициативи на екипа си.

В рамките на Отрасловия съвет ще бъде изработен механизъм за промяна на модела за формиране на трудовите доходи с цел повишаване на работните заплати в сектор Здравеопазване.

Министър Москов прие искането на КНСБ за законодателно предложение, с което представителните организации на работниците и служителите и на работодателите да бъдат включени в органите, формиращи Националната здравна карта.

От страна на КНСБ беше изразена подкрепа за целите на реформата, а предлаганите стъпки за осъществяването ѝ ще са предмет на следващи обсъждания.

Д-р Москов и г-н Димитров договориха и провеждането на регулярни срещи между ръководствата на МЗ и КНСБ.

 

Сподели в: