Върни се горе

Днес, 24 април, в рамките на съвместно правителствено заседание на българския и румънския кабинет министър Москов, министър Баничиоиу и министър Опра подписаха План за сътрудничество в областта на лекарствената политика и спешната медицинска помощ.

Планът се сключва между Министерство на здравеопазването на България, Министерство на здравеопазването на Румъния и Департамента за спешни ситуации към МВР Румъния.

В Плана за сътрудничество са предвидени следните дейности:

 • Система на спешна медицинска помощ
  • Обмен на информация и документация относно нормативната уредба
  • Обмен на експертиза и ноу-хау, включително и в случаите на бедствия и инциденти, причиняващи значителни поражения
  • Съвместно участие в проекти, финансирани със средства на ЕС, насочени към развитие на спешната медицинска помощ в двете страни
  • Обмен на експерти и обучение на здравни професионалисти - парамедицинския и  медицинския персонал
  • Пилотен проект за трансгранични операции при спешни случаи - в района Гюргево – Русе
 • Лекарствена политика
  • Обмен на информация относно политиката за снабдяване и методологиите за ценообразуване на лекарства.

Подписването на трансграничното сътрудничество е следствие от проведената преди по-малко от месец среща между д-р Москов и румънския му колега. В изпълнение на Плана ще бъдат създадени двустранни работни екипи, които ще работят на територията на двете страни.

Сподели в: