Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов подписа Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация за периода 2016-2017 г.

От страна на Световната здравна организация (СЗО) Двугодишното споразумение е подписано от г-жа Жужана Якаб – Регионален директор на СЗО за Европа.

Общият бюджет на Двугодишното споразумение за сътрудничество е 248 346 щатски долара и ще бъде  използван за изпълнение на рамката за сътрудничество.

Споразумението включва следните програмни приоритети за сътрудничество:

  • Заразни болести: ХИВ/СПИН; Туберкулоза; Ваксинопредотвратими заболявания;
  • Незаразни болести: Психично здраве; Хранене
  • Подобряване на здравето през целия жизнен цикъл: Здраве на репродуктивната функция, майки, новородени, деца и юноши; Социални детерминанти на здравето;
  • Здравни системи: Национални здравни политики, стратегии и планове; Интегрирани, ориентирани към хората здравни услуги; Достъп до лекарствените продукти и здравни технологии и засилване на регулаторния капацитет; Информация и сведения за здравните системи;
  • Подготвеност, надзор и реагиране: Капацитет за сигнализиране и реакция; Епидемични и пандемични болести
Сподели в: