Върни се горе

Днес, 8 декември, на извънредна среща министърът на здравеопазването д-р Петър Москов и министърът на вътрешните работи г-н Веселин Вучков взеха решение за предприемане на колективни действия за предотвратяването на нападения над екипи на спешна помощ. 

Двамата министри подписаха съвместна заповед, с която директорите на центровете за спешна медицинска помощ и директорите на областните дирекции на МВР са задължени да предприемат колективни действия за локализиране на местата, където в периода 2013 – 2014 г. са констатирани прояви на насилие над спешни медици.

Със заповедта на директорите е вменено синхронизиране дейността на екипите на ЦСМП и ФСМП, съответно със структурите на МВР по региони – при посещения на спешни екипи в локализираните „рискови“ населени места. 

На 10 декември, сряда, ще се проведе среща между министър Москов и представители на ромските общности, както и с членове на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ във връзка с поемане на ясен ангажимент за съдействие спрямо екипите на спешна помощ.

 

Сподели в: