Върни се горе

„Днес мога да съобщя, че окончателно е избран най-подходящият терен за изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца. Теренът е почти 40 дка, отговаря на критериите за модерна европейска детска болница, намира се в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, в близост до Специализираната ортопедична болница „Проф. Бойчо Бойчев“. Това каза министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев след днешното заседание на Министерския съвет, в рамките на което беше прието решение за определяне на обект „Изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“, за обект с национално значение.

Здравният министър обясни, че достъпът до терена е изключително лесен, намира се на комуникативно място, с добра свързаност, има парк. Мястото позволява да бъдат изградени още хотел за родители, рехабилитационен център, както и да се изгради многопрофилно лечебно заведение, разполагащо с всички структури, осигуряващи цялостна интердисциплинарна педиатрична медицинска помощ.

Статутът на обекта, като „обект с национално значение“, ще позволи да бъдат значително съкратени сроковете за провеждане на необходимите административни процедури, свързани с реализацията на проекта. Също така ще бъдат съкратени и процедурите по одобряване на инвестиционните проекти, издаване на разрешение за строеж.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков посочи, че в обхвата на урегулирания поземлен имот попада имот – частна собственост. По тази причина областният управител на София ще инициира процедура по чл. 15 от ЗУТ за промяна на границите на държавния имот. По отношение на друг терен, който е в общия устройствен план и е предвиден за озеленяване, има уверение на кмета на район „Овча купел“, че в Столичния общински съвет ще бъде внесено предложение за прехвърляне собствеността на имота на държавата. „С предишния вариант за изграждане на национална детска болница държавата е изгубила 3 години, към днешна дата, след обявяването за „обект с национално значение“, процедурата ще може да се придвижи по най-бързия начин и така да стигнем до изменение на подробния устройствен план и издаване на виза за проучване и проектиране“, подчерта арх. Шишков.

Министър Асен Меджидиев посочи, че представители на Министерството на здравеопазването и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ще посетят някои от най-добрите педиатрични болници в Европа, с оглед това заданието за Национална педиатрична болница да бъде максимално прецизно и отговарящо на най-добрите стандарти и условия за профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация в областта на детското здравеопазване. 

 

Сподели в: