Върни се горе

Министерството на здравеопазването и авторитетни представители на научни дружества и медицински организации в страната, се обединиха около общо становище, че някои от най-широко разпространените поведенчески рискови фактори са с доминиращо значение за влошаване на здравето на българските граждани.

Сред тях са: нездравословно хранене, прекомерна употреба на алкохол, тютюнопушене, все по-нарастващата употреба на дигитални устройства, в комбинация с ниска физическа активност. В тази връзка в периода март – април Министерството инициира провеждането на поредица от дискусии, обмен на становища и научни данни, както и предложения за научно базирани насоки и препоръки за ограничаване и намаляване на вредното им въздействие.

Беше постигнато съгласие, че научният подход е ключов и трябва да бъде интегриран в политиките и в съвместните действия на органите на здравеопазването, медицинските специалисти и на цялото ни общество в справянето с високото ниво на заболеваемост от хронични незаразни болести и за устойчиво подобряване на общественото здраве.

В резултат на проведените дискусии, на 10-ти май 2023 г. беше подписан съвместен „Консенсус за насоки и препоръки за намаляване на вредата от поведенческите рискови фактори като допълнение към дейностите по тяхното ограничаване и контрол с цел подобряване на здравния статус на населението“.

„България е в челните места на европейските класации по нездравословно хранене и затлъстяване, прекомерна употреба на алкохол и тютюнопушене. За да се постигне устойчиво подобряване на здравето на населението, е необходимо доказаните и установени практики да се надграждат със съвременни мерки и политики за осезаема промяна на начина на живот. Чрез прилагане на научния подход за ограничаване на разпространението на вредните поведения и редукция на риска от тях, ще се намали заболеваемостта и ще се акумулират средства в здравната система за медиците и пациентите“, посочи министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. Той добави, че подобряване на здравната осведоменост и общественото здраве може да се постигне само ако има интегриране на действията на всички, допринасящи за начина на живот, в т.ч. лекари и експерти, както и сектори и индустрии извън здравната система. Според министър Меджидиев съгласуването и подписването на Консенсуса е една от инициативите в полза на общественото здраве.

В изготвянето на Консенсуса и неговото парафиране участие взеха акад. Иван Миланов, Председател на Българско дружество по неврология, проф. Георги Момеков, Председател на Българско научно дружество по фармация, проф. Борислав Георгиев, Председател на Фондация „Академия-Кардиология“, проф. Асен Дудов, Председател на Българско онкологично научно дружество, Проф. Коста Костов, Председател на Фондация „INSPIRO“, проф. Арман Постаджиян, Председател на Българска лига по хипертонии, Проф. Христо Кожухаров, Заместник-председател на Българска психиатрична асоциация, доц. Любомир Киров, Председател на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, доц. Теодора Ханджиева – Дърленска, Председател на Българска асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания, г-жа Пенка Георгиева, Председател на Пациентски организации „Заедно с теб“, както и ресорните представители на Министерството на здравеопазването в лицето на д-р Динко Странски, заместник-министър, и експертите от компетентната дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ с директор Илия Тасев.

Сподели в: