Върни се горе

Изграждането на Национална детска болница ми беше поставено като задача от президента и като приоритет на Министерството на здравеопазването, в сътрудничество с другите министерства, успяхме в кратки срокове да изберем подходящ терен за строежа на болницата, който да отговаря на всички критерии за модерна европейска детска болница. Този приоритет на служебното правителство беше потвърден с решение на МС от 02.11.2022 г., утвърждаващо статут на „обект с национално значение“. По този начин беше направено всичко необходимо за улесняването процедурите и сроковете, свързани със строителството на болницата, като амбицията ни е в началото на следващата година да започне и реалният строеж на сградата. Това посочи министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев при отчитането дейността на служебното правителство. „Надявам се, че бъдещото редовно правителство няма да даде заден ход за изграждането на Националната детска болница“, заяви още той.

Здравният министър подчерта, че показателни за екипността и добрата колаборация в рамките на кабинета са както навременната реакция на държавата при инцидента с катастрофиралия на АМ „Тракия“ автобус, превозвал деца от Р Сърбия, така и действията на институциите по отношение овладяването на COVID обстановката.

Д-р Меджидиев посочи, че по отношение системата на спешната медицинска помощ още при встъпването му в длъжност на територията на София са разкрити допълнителни изнесени екипи, с което значително е съкратено времето за пристигане на адрес. Подобрена беше свързаността на информационно-комуникационните системи в спешната медицинска помощ, което улесни координацията между ЦСМП, лечебните заведения за болнична помощ и Националната здравно-информационна система (НЗИС). Системата интегрира над 350 лечебни заведения, 52 спешни отделения, 3 700 болнични отделения, 27 ЦСМП със 170 филиала към тях и над 500 линейки. Интеграцията на тези услуги позволява идентифицирането на възможно най-близкото лечебно заведение с подходящо ниво на компетентност за оказване на медицинска помощ според съответния случай. В тази връзка беше приета Наредба за функционирането на НЗИС, която регламентира обхвата и работните процеси на системата и създаде условия за подобряване на организацията и контрола на дейностите по опазване и подобряване на човешкото здраве и за повишаване на качеството на медицинското обслужване в страната. Беше даден стартът на мобилното приложение „еЗдраве“, чрез което гражданите имат достъп през мобилно устройство до личното си пациентско досие и до всички налични електронни здравни документи, вписани в НЗИС.

Министър Меджидиев посочи, че са повишени и заплатите в спешната помощ и в регионалните здравни инспекции, което представлява стъпка към преодоляване недостига на квалифициран и мотивиран персонал. Мярка в процеса по кадровото подпомагане и задържането на специалисти в системата на здравеопазването са и утвърдените през месец декември 2022 г. със заповед на министъра на здравеопазването над 400 места за специализанти по различни медицински специалности за 2023 г., които ще се финансират от държавата.

През отчетения период са подписани шест оперативни споразумения между МЗ и МФ за изпълнение на шестте реформи, които са част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Приети са Национална здравна стратегия 2021-2030 г. – водещият стратегически документ за сектор „Здравеопазване“, който представя дългосрочната визия за развитието му, стратегическите цели и приоритети, както и конкретни политики за тяхното изпълнение; Национална карта на дългосрочните нужди от здравни услуги, както и Национален план за борба с рака в Република България 2027.

При отчета за свършеното от екипа му д-р Меджидиев посочи, че с капиталови средства са подпомогнати множество лечебни заведения, които са имали необходимост от такава подкрепа, но не са били подпомагани от министерството своевременно.

 

 

Сподели в: