Върни се горе

„Въпреки значителните усилия за предотвратяването на мускулно-скелетни увреждания, те продължават да бъдат най-често срещаният здравословен проблем, свързан с работата. Този тип увреждания нарушават качеството на живот, като същевременно са сред основните причини за отпуск по болест и ранно пенсиониране. Значително е и отрицателно им въздействие върху бизнеса и икономиките.“ Това посочи министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев по време на Националната конференция на тема „Здравословни работни места – облекчете товара“.

Проучване на Евростат показва, че 60% от работещите се оплакват от мускулно-скелетни болки, свързани с изпълнението на служебните им задължения през предходните 12 месеца. „Както всеки друг проблем в областта на безопасността при работа, мускулно-скелетните увреждания могат да бъдат предотвратени и управлявани. Решение може да бъде намерено с интегриран подход за управление на рисковете и насърчаване на култура за превенция, включваща работодатели и работници“, обясни д-р Меджидиев. „Убеден съм, че разнообразната програма на конференцията, тематичните дискусии и възможността за обмяна на професионален опит ще допринесат за постигане целите на инициативата на Европейската агенция по здраве и безопасност при работа – осигуряването на сигурни и безопасни условия на труд и среда за хората в трудоспособна възраст, в т.ч. чрез превенция на рисковете, свързани с влошаване на здравето“, подчерта още здравният министър.

Конференцията е организирана от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската агенция по здраве и безопасност при работа.

Сподели в: