Върни се горе

„Подписването на втори договор с 5-годишен срок, с който правата на държавата по управлението на УМБАЛ „Света Марина“ се предоставят на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, стана възможно след решение на правителството от 20 октомври тази година. С решението даваме възможност за трайно взаимодействие между Медицинския университет и лечебното заведение, което е със статут на университетска болница, и гарантираме качествено практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти, както и осъществяване на болнична медицинска помощ на най-високо ниво.“ Това посочи министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев при посещението си във Варна, в рамките на което беше подписан договорът между Министерството на здравеопазването и Медицинския университет в града.

Министър Меджидиев отбеляза, че от 2018 г., когато с решение на Министерския съвет за първи път на университета са предоставени правата на едноличен собственик на капитала по управление на УМБАЛ „Св. Марина“ досега, са отчетени положителни резултати във всички направления: оптимизирани са разходите и е подобрено финансовото състояние на лечебното заведение – налице е увеличение на текущите печалби и липса на просрочени задължения; увеличени са трудовите възнаграждения; осигурена е възможност за инвестиране в материална база и специализирана апаратура; разширени са възможностите за практическо обучение в базата на болницата; отчита се повишаване на мотивацията на преподавателския състав и стимулиране развитието на медицинската наука.

„Предоставяме по-спокойни и добри условия за работа на лекарите и преподавателите, възможности за по-качествено обучение на докторантите и специализантите, а на пациентите – адекватна и навременна медицинска помощ. Това е модел, който трябва да продължава да се развива не само във Варна, а и в другите градове, които го позволяват“, посочи ректорът на Медицинския университет проф. д-р Валентин Игнатов.

Сподели в: