Върни се горе

„Подготвяме промени в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в Наредбата за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. Целта ни е да променим правилата за специализация така, че да станат по-добри и по-човешки“. Това заяви министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров по време на видеоконферентна среща с председателите на БЛС и БЗС, ректорите на МУ София и МУ Варна, специализанти, лекари и др. В рамките на разговора участниците обсъдиха промените и се съгласиха да предложат изменения в двата нормативни акта.

„Миналата седмица в Пловдив разговарях с млади лекари и специализанти и те изложиха проблемите, които стоят пред тях - възнагражденията, мястото на специализация, броят на местата, финансирани от държавата, липсата на контрол върху качеството на обучението. Споделиха ми, че на места обучението не се провежда, както трябва и не покрива изискванията“, посочи здравният министър. Той беше категоричен, че са необходими изменения в нормативната база, така че правилата да отговарят на нуждите и на специализантите, и на обучаващите ги.

Промените в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването целят оптимизация на процеса по определяне и финансиране на местата за специализанти, финансирани от държавата. Вече ще се отчита заявеният интерес на кандидатите за специализация, а местата, финансирани от държавата, ще се утвърждават 2 пъти в годината. Разписани са конкретни срокове за всеки етап от процеса по утвърждаване и заемане на местата. Предвижда се специализантите, обучавани на места, финансирани от държавата, да не са задължени да работят на определено място след завършване на обучението си.

С промените в Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, ще се оптимизират критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да могат да извършват дейности по обучение на студенти и/или специализанти.  С измененията ще се облекчи и процедурата по проверка на съответствието с критериите. Това стана ясно още по време на видеоконферентния разговор.

Участниците в срещата поеха ангажимент да изпратят в Министерството на здравеопазването своите предложения за промени в двата нормативни акта.

Сподели в: