Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков участва в редовно заседание на Съвета на министрите на здравеопазването в гр. Люксембург, който се проведе днес, 13 юни 2023 г.

Съветът прие Препоръка за антимикробната резистентност, като министрите потвърдиха ангажимента да продължат с усилията за постигане на заложените цели на национално ниво. Беше приет общ подход по предложението за Регламент за таксите на Европейската агенция по лекарствата. Съветът одобри единодушно изменения в посока увеличаване възнагражденията за националните агенции по лекарствата. Също така бяха взети под внимание доклади за напредъка по Регламента за европейското пространство за здравни данни и по Регламента относно стандартите за качество и безопасност на субстанциите от човешки произход. Своите приоритети в сектора на здравеопазването като следващо Председателство представи Испания.

По време на незаконодателните дискусии министрите проведоха дискусия по темата „Укрепване на фармацевтичната екосистема в подкрепа на конкурентоспособността и справедливия достъп до лекарствени продукти“. Министър Хинков подчерта, че създаването на благоприятна екосистемa и подобряването на достъпа са сложни въпроси, чието решение не се свежда до увеличаване потреблението и закупуване на лекарства като самоцел, като отчете в този контекст опита със споразуменията за ваксини за COVID-19. Министърът подчерта, че предизвикателствата са общи, но не бива да забравяме, че перспективата и възможностите на държавите-членки са различни. „За да „не бъде изоставен никой“, решенията за едни, не следва да се превръщат в проблем за други“, изтъкна той.

Министър Хинков отбеляза още, че промените, касаещи периода на закрила на данните, например, създават предпоставки за ценова конвергенция и натиск върху националните решения, което е проблем за държавите-членки с по-нисък БВП. Той призова за намиране на правилен баланс между високи стандарти за опазване на околната среда и привличането на производители и инвестиции, за да не се стигне до оттегляне или закриване на производства от ЕС, или на доказано ефективни лекарства, нужни на пациентите. По думите му конкуренцията, като важен елемент, може да бъде насърчена чрез по-равномерно географско разпределение на производствени мощности на територията на ЕС. Министърът заяви още, че опазването на обществения интерес е обща задача, като водещ остава интересът на пациента от ефективна и безопасна терапия, с решения, основани  на солидни клинични доказателства. Министър Хинков заяви също така опасения от идеи за гарантиране на сигурен пазар чрез предварително ангажиране на държавите със закупуване на количества, без оглед на доказана необходимост и наличие на подходящи пациенти към момента на пускане на пазара на продукта. „Ключов аспект за успеха на всяко решение е наличието на гъвкавост за държавите и съобразяване с националните специфики“, категоричен бе той.

В рамките на неформален обяд министрите обмениха становища и по темата за самотата, като част от тематиката, свързана с психичното здраве. Европейската комисия потвърди, че  предвижда да отдели сериозно внимание на психичното здраве, както е видно и от публикуваното на 7 юни Съобщение на ЕК за нов всеобхватен подход към психичното здраве (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_23_3050). ЕС предвижда значителни средства за подкрепа на инициативи в тази област.

В рамките на заседанието министър Хинков проведе редица срещи и разговори. По време на двустранен разговор австрийският министър на здравеопазването Йоханес Раух потвърди своята подкрепа за присъединяването на България към Шенгенското пространство. Министър Раух подчерта, че Партията на зелените в Австрия, която е член на правителствената коалиция, подкрепя амбицията на България и счита, че критериите за присъединяване са изпълнени. Същевременно министърът отбеляза, че критични нагласи има от страна на консервативната партия, като позицията на тази партия е повлияна и от крайно десни инициативи и нагласи в обществото. Подчерта, че ще продължи да полага усилия за промяна на правителствената позиция на Австрия, за да може България и Румъния да се присъединят към Шенген.

При двустранна среща Унгария информира за приоритетите си по отношение на Фармацевтичната стратегия, като част от триото Испания-Белгия-Унгария. Държавният секретар Петер Такаш увери, че страната му ще отдаде приоритетно значение на укрепването на производството в ЕС по време на своето Председателство на Съвета.

Министърът проведе кратък обмен и с комисар Стела Кириакидес ("Здраве и безопасност на храните"), която прояви желание да посети България съобразно своята програма

Сподели в: