Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков представи пред парламентарната здравната комисия програмата на министерството.

„В моите лични приоритети е намаляване на доплащането от джоба на пациентите“, заяви министър Хинков и посочи, че за целта ще бъде предложен Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване с поставяне на яснота относно частта, заплащана от бюджета на НЗОК и с лични средства. Ще бъдат предприети и конкретни мерки за доплащането, посочи проф. Хинков.

Пред депутатите в здравната комисия, той обяви, че ще бъдат инициирани и промени в Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С последните ще бъдат въведени нови правила за съставяне на списъка със забранени за износ лекарствени продукти, предписване на антибиотици с електронни предписания, контрол върху движението на лекарствени продукти, ускоряване на вноса на дефицитни продукти, подобряване на системите с данни за наличност на продукти в мрежата на разпространение.

В рамките на настоящата година са предвидени и дейности по изготвянето на проект на Национална здравна стратегия, Пътна карта и Национална аптечна карта. До утвърждаването на нова национална здравна карта пък ще бъде наложен мораториум за откриване на лечебни заведения за болнична помощ.

Проф. Хинков заяви още, че се предвижда създаването на отдел „Майчино и детско здраве“ в Министерство на здравеопазването, а за изграждането на Националната детска болница ще бъде създаден и Обществен съвет.

В представената от министър Хинков програма е включено изработването на нормативни промени с цел въвеждане на регулация на предоставяне на медицински и здравни дейности от разстояние, както и осигуряване на базови телемедицински услуги в 225 обекта на Български пощи – обновени пощенски станции в населени места без медицински центрове въз основа на предварителен анализ на липсата на доставчици на медицински услуги.

Предвиждат се също инвестиции в изграждането на амбулатории за лични лекари и специалисти в малки населени места, като за целта ще бъде проведена подготовка на критерии за процедура по приоритизиран подбор на населените места, в които да бъдат разкрити амбулатории за извънболнична помощ.

Сред приоритетите на министерството са още модернизацията на психиатричната помощ и преустройството на специализираните лечебни заведения за психично здраве. Спешната помощ също ще бъде основен фокус в работата на настоящия екип на Министерството, категоричен бе проф. Хинков.

Сподели в: