Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков издаде нова заповед, с която се забранява износът на определени лекарства до края на месец януари 2024 г.

Това са инсулини и аналози и други понижаващи кръвната захар лекарства, както и антибиотиците, предназначени за системна употреба в детска възраст.

На 2 ноември поради зачестили сигнали за липсата на тези медикаменти в аптечната мрежа, министър Хинков забрани износът им със срок до 31 декември 2023 г. След извършен задълбочен анализ на актуалната ситуация с наличността на гореспоменатите групи лекарствени продукти и по предоставена информация от Изпълнителната агенция по лекарствата и притежатели на разрешение за употреба, се установи необходимост от удължаване на въведената забрана за износ.

С определянето на новия срок – 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г., ще се постигне баланс между целта на приложената мярка – осигуряване на достатъчно количество от тези лекарствени продукти, необходими за лечението на българските пациенти, опазване на тяхното здраве и гарантиране на непрекъснатост на лекарствената им терапия – от една страна, и от друга страна ненарушаване за дълъг период от време на правото на икономическите субекти да осъществяват свободното движение на стоките, с които търгуват – в случая лекарствени продукти.

Нотификация по спешна процедура на Европейската комисия е извършена чрез Министерството на икономиката и индустрията.

До изтичане на забраната за износ ще бъдат извършени обстойни проверки за наличностите в складовете на търговците на едро.

Сподели в: