Върни се горе

„Един от основните ми приоритети е изграждането на Национална детска многопрофилна болница“. Това заяви министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков по време на среща с Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България. На срещата присъства и новоназначеният заместник-министър доц. Михаил Околийски.

Здравният министър онагледи ключовите сфери, върху които ще съсредоточи усилията  си в частта детско здравеопазване по време на своя мандат, с акцент върху превенцията, профилактиката и ранната диагностика. „Развиването на концепция за цялостно детско здравеопазване в страната трябва да премине и през преценка на необходимостта от разкриване на детски отделения или засилване дейността на такива в многопрофилните болници. Професията педиатър трябва да бъде отново атрактивна за лекарите“, подчерта проф. Хинков. Той сподели също така, че възнамерява да възстанови отдел „Майчино и детско здравеопазване“ в Министерството на здравеопазването.

По време на срещата бе споменат и успехът на пилотния проект „Европейска гаранция на детето“, насочен към деца с увреждания и затруднения в развитието и към деца от семейства в уязвимо положение, в който България участва заедно с още 7 страни от Европа. Стана ясно, че по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здравеопазване 2021-2023 г., са разкрити 31 Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве във всички области в страната.

Двете страни отбелязаха значимостта на темата за укрепване на психичното здраве на подрастващите, като УНИЦЕФ заявиха желание да се присъединят като член или наблюдател в Националния съвет по психично здраве.

Тема на разговор бе и разширяване обхвата на имунизациите сред децата. Министерството на здравеопазването съвместно с УНИЦЕФ реализира национално представително изследване сред родители на деца между 0 и 4-годишна възраст, както и проучване сред общопрактикуващите лекари, които имат по-висок от средния дял деца в пациентските си листи. Резултатите показват спад на извършените имунизации от задължителния календар, като скоро предстои Министерството на здравеопазването да ги публикува.

Доц. Околийски, от своя страна, коментира, че според екипа на министерството трябва да бъде осъществено взаимодействие между организациите на ООН и Министерството на здравеопазването за създаване на съвместна Стратегия за комуникация на риска, която да съсредоточи усилията си върху определени важни теми, каквито са имунизациите, подходът към уязвимите групи като бежанците от Украйна, за да може да се създаде една емпатична нагласа в обществото. 

 

Сподели в: