Върни се горе

На 19 март 2009 г. по покана на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев на официално посещение в България пристигна г-жа Андрула Василиу, европейски комисар по здравеопазване. Визитата е по повод официалното представяне на Здравния интернет портал на Европейския съюз.  Комисар Василиу, в чийто ресор попадат и въпросите, свързани с безопасността на храните, е придружавана от делегация, включваща представители на Генерална дирекция "Здравеопазване и защита на потребителите" към Европейската комисия (DG SANCO).

На срещата министър Желев подчерта, че откриването на здравния портал е показателно за активното участие на България в европейските тенденции в областта на здравеопазването.  Комисар Василиу изтъкна, че целта на портала е гражданите на Европа да бъдат информирани пълноценно за своето здраве. Министър Желев изрази подкрепата си за инициативите на ЕК, които са от полза за гражданите.  Всяка страна адаптира в собствените условия директивите на ЕС, отбеляза д-р Желев и със задоволство подчерта, че в отделни инициативи България е стъпка пред други държави. Така например през 2008 г. Министерският съвет прие изготвената от Министерството на здравеопазването Национална програма за редки болести, с която България е в момента единствената държава в ЕС с такъв стратегически документ. Убедени сме, че трябва да дадем шанс на всички български граждани за по-добър живот, каквито са стандартите и стремежите на ЕС, каза д-р Желев на срещата. В тази насока той информира комисар Василиу, че  българското законодателството в областта на трансплантациите  е изцяло синхронизирано с европейското. България подкрепя инициативата на ЕК за безопасност на пациентите като много резонна и доказателство за ясния ангажимент е приетата Национална програма за профилактика и превенция на вътрешно болничните инфекции, която предстои да бъде одобрена от МС. Всичко това е малка част от огромната работа в здравеопазването, но както и в други страни, финансовият ресурс е ограничен, каза министър Желев. Въпреки това в тези условия правим всичко възможно за да постигнем оптималното в интерес на здравето на гражданите. България е коректен партньор и ще подкрепи всяка важна и разумна инициатива на ЕС, защото сме в един отбор, заяви д-р Евгений Желев.

Европейският комисар Андрула Василиу заяви, че е окуражена от изразената подкрепа, защото най-важното за общия успех е да се работи за постигането на общи цели. Тя  поздрави България като втората страна в Европа, приела Национална програма за редки болести.  Редките болести, регистрирани на стария континент, са 7000 на брой и обмяната на информация за тях е много важен въпрос за страните-членки. 

На срещата бяха обсъдени и мерките за ограничаване на вредните навици сред младите хора. По отношение на борбата с тютюнопушенето министър Желев подчерта, че нормативната база е готова и  вече има внесен проектозакон в НС. Г-жа Василиу информира за приоритетите си като еврокомисар за ограничаване употребата на алкохол и борба със затлъстяването сред младите хора. Неотдавна ЕК е изпратила писма до всички  министри на здравеопазването и образованието, в които се обръща внимание на необходимостта от предприемане на мерки в тази насока. Обсъжда се идеята за повишаване на акцизите на цигарите като инструмент за ограничаване на тютюнопушенето, изтъкна комисар Василиу и отправи препоръка въпросът да бъде обсъден с министъра на финансите. Големи са очакванията в тази насока от предстоящата на 9-10 юни т.г. в Брюксел   конференция на тема „Младежта и здравето”, която е съвместна инициатива на ЕС и младежки организации за изработване на общи мерки за ограничаване на тютюнопушенето, алкохолизма, затлъстяването сред младите хора.

Г-жа Василиу заяви, че от получената информация и проведените разговори е получила увереност, че България може активно да участва и в друга приоритетна област каквато е планът на ЕС за действия за борба с рака.

Във връзка с възможността за трансграничните здравни услуги тя изрази становището, че България е в състояние успешно да сътрудничи, което изисква   допълнителни средства. По темата за усвояване на средства по структурните фондове за здравеопазване, тя заяви, че ЕС отделя значителни средства и България има потенциала да усвоява много повече от тях.

Министърът на здравеопазването Евгений Желев изрази пълната си подкрепа   за инициативата за провеждане на младежка среща в Брюксел и се ангажира България да участва активно, тъй като е особено важно младите хора да бъдат широко информирани още преди придобиването на трайни вредни навици. По повдигнатия въпрос за защита правата на пациентите, д-р Желев посочи, че в новия Закон за здравето, е включена специална глава, и той предстои да бъде обсъден в парламента. Проектът е предшестван от широко обществено обсъждане и е съгласуван с неправителствени организации. Във връзка с изпратеното писмо до страните-членки за употребата на алкохол и тютюн, министър Желев информира, че в момента текат консултации с МОН и общата позиция предстои да бъде изпратена в ЕК.

Що се отнася до борбата с рака - това е едно от приоритетните направления и Министерството на здравеопазването  отделя много внимание, каза д-р Желев.  Подготвя се скринингова програма от структурните фондове на обща стойност около 20 милиона лева, която стартира след 3 месеца по проект, спечелен от МЗ.  Само за нова модерна апаратура и лъчетерапия са отделени 50 милиона лева,  което не е правено през последните 40 години. Общо бе становището, че акцентът в борбата с рака трябва бъде поставен върху превенцията и ранната диагностика.  Комисар Василиу беше информирана от министър Желев, като не скри удивлението си, че раковият регистър е създаден в България още преди 30 години.

Във връзка с трансграничното здравеопазване България подкрепя тази идея като същевременно отчита и приоритетното значение на сигурността на националната ни система.

Министър Желев оцени изключителната важност на усвояването на структурните фондове  и подчерта, че МЗ разчита на помощта на ЕК и нейните структури за по-добро опериране с финансовия ресурс.

„Нашата цел е обща - все по-широко задоволяване на здравните нужди на европейските граждани и затова усилията ни трябва да бъдат съвместни” – каза в заключение министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

 


Сподели в: