Върни се горе

    За Министерство на здравеопазването Български лекарски съюз е основен партньор при осъществяването на националната здравна политика и при изпълнението на стратегическите цели, които сме си поставили.  Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова пред делегатите на 56-я извънреден Събор на БЛС. Тя отбеляза, че позитивните промени в сферата на здравеопазването са невъзможни без ползотворното сътрудничество и конструктивния диалог между държавните институции и съсловните организации. 
   „Ние заедно няма как да имаме други цели освен подобряване на здравнатасистема,  оптимизиране на здравната мрежа и на дейността на лечебните заведения като фундамент за предоставянето на качествени и гарантирани здравни услуги“, каза Атанасова. Тя добави, че всички тези фактори са основата за постигане на по-висока удовлетвореност на пациентите.  
    В словото си министър Десислава Атанасова акцентира и върху ролята на Националния рамков договор като основополагащ документ, който определя правилата за функционирането на здравната система през 2013 г. „Вярвам, че в проекта на договора е постигнат необходимият баланс – което ще позволи да се подобрят както здравните грижи за българските граждани, така и условията за работа на медицинските специалисти. Очаквам, че предстоящите разисквания в конструктивен дух ще очертаят добрите решения по някои все още неуточнени въпроси, каквито винаги възникват при преговори“, каза здравният министър. Тя изрази надежда, че Съборът на БЛС ще даде своя принос за подписването на НРД-2013г., който в максимална степен да защитава интересите на съсловието и да оправдава очакванията на хората, нуждаещи се от лекарска помощ.

Сподели в: