Върни се горе

    Информираността на населението и изграждането на обществена нагласа за значимостта на редовна ваксинация има важна роля за превенцията от грипни заболявания. Това заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при откриването на Националния форум за грип 2012. Форумът се провежда в Народното събрание под патронажа на председателя на парламентарната комисия по здравеопазване д-р Даниела Дариткова. Според статистическите данни в България всяка грипна вълна засяга между 250 хил. и 300 хил. души в това число 30% от децата и до 10% от възрастните. Същевременно само 4 % - 5 % от населението се ваксинира и това налага фокусиране на усилията върху широка ваксинопрофилактика, която да обхване най-уязвимите групи от населението – деца, възрастни, хронично болни, посочи  министър Атанасова. 
    „Макар и понякога подценяван, грипът е остро заразно заболяване, което може да доведе до сериозни усложнения и дори до фатален изход“, отбеляза министърът. Тя подчерта, че грипните епидемии повишават смъртността, свързана както директно с грипа, така и с неговите усложнения. По данни на СЗО всяка година по света в резултат на усложнения от грип, около 3 - 5 милиона души се разболяват тежко, а смъртните случаи са 250 – 500 хиляди.   Значителни са и икономическите загуби, породени от разходите за домашно и болнично лечение и отсъствията от работа. Министър Атанасова припомни, че отчитайки медицинската и социална значимост на проблема, в приета Препоръка от 2009, Съветът на Европа  поставя задачата пред страните членки  до 2015 г. да бъде достигнат 75% обхват с противогрипна ваксина на хората в напреднала възраст и за хората с хронични заболявания. „За изпълнение на Препоръката България има да свърши огромен обем работа, включително да преодолее изоставането си от водещите държави членки, част от които вече са постигнали препоръчаното ниво на обхват“, каза министърът на здравеопазването. В тази връзка тя увери участниците във форума, че Министерството на здравеопазването провежда политика за създаването на по-добра законова уредба, за осигуряване на подкрепа за профилактиката и лечението на социално значимите заболявания, за повишаване качеството на медицинско обслужване на българските граждани, за гарантиране на по-добро здраве за всички. „Пряк израз на реалното осъществяване на тази политика е и подготвяната от министерството Национална програма за превенция на грипа, която ще осигури оптимални организационни и ресурсни условия за работа по проблема“, подчерта в заключение министър Атанасова.

Сподели в: