Върни се горе

Здравният министър инспектира внезапно ДМСГД Сливен
 
„Грижата за децата в ДМСГД Сливен е адекватна и създава нормални условия за тяхното физическо и психическо развитие”. Тази оценка направи министърът на здравеопазването Десислава Атанасова след внезапно извършената проверка в Дома. След приключването й тя заяви, че въпреки остарялата материална база, с децата се работи добре и те са социално контактни. В Дома в Сливен са настанени 64 деца до 3-годишна възраст като за тях се грижат 84 души, в т.ч. медицински лица, педагози и друг помощен персонал. Хигиенните условия, при които се отглеждат децата, са добри, констатира на място министър Атанасова. „Категорично смятам, че ситуацията в този дом е коренно различна и по-добра в сравнение с Дома за деца в Плевен. Материалните условия не са толкова добри, но когато има необходимата грижа и ангажираност от страна на персонала, резултатите са видими”, подчерта тя. Годишният бюджет на Дома в Сливен е 800 000 лв., от които 240 000 лв. са за текуща издръжка – ток, вода, храна. Бюджетът се осигурява изцяло от МЗ. Отделно на Дома са осигурени целеви средства за капиталови разходи в размер на 66 000 лв., с които през 20101 г. е подменена отоплителната инсталация и в резултат на това с 2/3 са намалени разходите през есенно-зимния сезон.
Министър Атанасова обяви, че в хода на проверката са установени и пропуски по отношение на документооборота, заприходяването на складови наличности, получаването на дарения и провеждане на обществени поръчки. Ръководството на Дома не е представило документи за произход на хранителните продукти, както и за влагането им в менюто на децата. Не е била обявена задължителната обществена поръчка за доставка на хранителни продукти и горива за отопление.
Предстои Инспекторатът на МЗ да направи допълнителна проверка и при доказани нарушения, те ще бъдат предадени на Агенция „Държавна финансова инспекция”. Министър Атанасова потвърди пред медиите, че визията на МЗ е подобни домове да бъдат закривани и децата да бъдат извеждани в приемни семейства и защитени жилища, както и да бъдат осиновявани. В ход са проекти по Оперативни програми за отделни домове за деца от 0 до 3 години, което ще ускори процеса за деинституционализация , каквато е и европейската практика.
По-рано през деня министър Десислава Атанасова и заместник министърът д-р Минчо Вичев проведоха работна среща със Сдружението на областните болници. Директорите на лечебните заведения от цялата страна обсъдиха в ръководството на МЗ въпроси свързани с финансирането по клинични пътеки и утвърдената методика, промените в спешната помощ и системата на специализациите. Министър Атанасова подчерта значението на добрия мениджмънт за решаване на проблемите в болничната помощ, особено в условията на криза. В най-кратък срок ръководствата на болниците с преобладаващо държавно участие трябва да представят в МЗ плановете си за финансово оздравяване. „Те ще бъдат оценени и в случай, че са незадоволителни, ще бъдат сменяни ръководствата на съответните лечебни заведения”, заяви министър Атанасова.

Сподели в: