Върни се горе

    Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова се срещна с  г-жа Мари-Пиер Поарие, Регионален директор на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа. Основна тема на разговора беше продължаване на сътрудничеството в областта на деинституционализацията на домовете за деца до 3-годишна възраст.  
    Г-жа Поарие поздрави министър Атанасова за активната й позиция и проявеното лидерство в посока на ефективната промяна в модела на грижите за децата. За сравнително кратък период България е постигнала много сериозни резултати за промяна на обществените нагласи, изтъкна г-жа Поарие. Тя заяви, че моделът в грижите за децата в България е ценен, тъй като ангажира държавни институции, неправителствени организации и бизнеса при предоставянето на новите социални услуги. Този български опит е основание УНИЦЕФ да организира съвместно с МЗ международна конференция по всички аспекти на процесите на деинституционализацията. България е много подходящ домакин на подобен форум, тъй като има какво да сподели като конкретен опит с другите страни, които са изправени пред подобни проблеми, смята регионалния директор на УНИЦЕФ. 
    Министър Атанасова потвърди готовността на България да поеме домакинството. Планира се форумът да бъде проведен у нас през м. октомври или ноември 2012 г.  Министър Атанасова подчерта, че извеждането на децата от домовете и създаването на устойчиви социални услуги осигурява тяхното нормално физическо и социално развитие. Основна роля за това имат откриваните центрове за дневни грижи и настаняването на децата в приемни семейства и защитени жилища. От особена важност е обществото да бъде информирано за всички въпроси, които възникват в хода на процеса на деинституционализация, защото това гарантира едно успешно национално усилие за трайно решаване на проблемите и развитието на децата като пълноценни граждани, заяви министърът на здравеопазването. 

Сподели в: