Върни се горе

   Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата започнаха реализирането на проект „Създаване на електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства”. Проектът, чиито старт бе обявен днес от министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, е на стойност 149 хил. лв. и се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”. 
   „Всичко, което се прави в областта на здравеопазването, е насочено към хората, към тяхното здраве и живот. Затова и резултатът от нашите усилия, успехът на проекта ще бъде най-вече за българските пациенти“, каза министър Атанасова. С реализацията на проекта ще се подобри информираността на пациентите, които посредством електронната система ще имат пълна яснота за това кои медицински изделия се покриват изцяло с обществени средства и за кои трябва да си доплащат. „Публичният електронен списък на медицинските изделия, заплащани с обществени средства, ще спре спекулацията с цените. Досега едни и същи медицински изделия се продаваха на различни цени, тъй като не съществува база данни, която да показва какви са стойностите им”, каза министър Атанасова. 
    Новата система ще създаде оптимални условия за ефективно разходване на финансовия ресурс и за планиране на здравната политика в средносрочен и дългосрочен план. Регистърът ще съдържа информация за всички 137 хиляди медицински изделия към момента, които могат да бъдат заплащани със средства от НЗОК, МЗ, МТСП, болниците - импланти, продукти за анестезия и респирация, материали за ин-витро, за лаборатории и др. Списъкът ще се намира на страницата на ИАЛ и ще включва вида на изделието, производителя му, продажната цена, както и стойността, до която се заплаща с публични средства. Стойностите, до които изделията ще се плащат с обществени средства, ще се определят по различен начин в зависимост от институцията, която ги финансира.  Всяка година НЗОК ще определя групите медицински изделия, които покрива. Стойността, до която общественият фонд ще ги заплаща, ще се определя на базата на най-ниската цена в една група с идентични медицински изделия. Конкретните стойности ще се определят от Комисия, назначена от управителя на НЗОК с участието на лекари, фармацевти, икономисти и юристи. МЗ и болниците ще осигуряват медицинските изделия чрез провеждането на обществени поръчки. МТСП всяка година ще определя пределните стойности, до които заплаща различните видове медицински изделия отново на база най-ниска цена от дадена идентична група и средствата, с които разполага. Достъп до цените, които са вписани в електронната база, ще имат МЗ, НЗОК, МТСП, болниците, които трябва да купуват медицински изделия. Електронният регистър ще заработи от 1 януари 2013 г.

Сподели в: