Върни се горе

    На 19 октомври, петък, от 11 часа министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще участва в гр. Бургас в пресконференция по повод старта на реализирането на проект Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. 
    Проектът за изграждането на онкологичния център в Бургас се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Той е с общата стойност от 5 472 207,04 лв. с ДДС. 
    Проектът предвижда строително-монтажни дейности, доставка на медицинска апаратура, мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда. Медицинска апаратура, която ще бъде закупена, доставена и монтирана в изпълнение на проекта, е: апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment); 16 срезов многодетекторен компютърен томограф; дигитална ехографска система; дигитален скопичен - графичен рентгенов апарат; система за архивиране и разпространение на образи (PACS); ендоскопска апаратура/видеоколоноскопи, видеогастроскопи; дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб. 
   Целта на проекта е да се повиши качеството на медицинското обслужване в област Бургас и съседните области. Очаква се след изграждането на Регионалния диагностичен център за онкологични заболявания на година през него да преминават за диагностика и лечение над 50 000 пациенти.

Сподели в: