Върни се горе

   На 17 октомври 2012 г. от 14.30 часа в зала „Изток“ на Народното събрание министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще участва в представянето на Проект на „Стратегическа рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията през периода 2014-2020 г.“ 
    Целта на стратегическата рамка е да се постигне единно мнение между експертите, институциите и гражданското общество по отношение на политиките в областта на здравеопазването. Акцентът в проектодокумента се поставя върху промоцията на здравето и профилактиката на заболяванията, тъй като социалнозначимите заболявания стават все по-голям проблем за всички страни по света.
    Представянето на проекта се провежда по инициатива на министър Десислава Атанасова.

Сподели в: