Върни се горе

    На 24.10.2012 г., сряда, от 9.00 ч. министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще присъства на официалното откриване на изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 
    Модернизираната структура е оборудвана с уникален за страната хибриден компютърен томограф с гама камера DISCOVERY. Новомонтираната високоспециализирана медицинска апаратура е в изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”. Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в областта на здравеопазването и по нея се покриват половината от разходите по проекта. Останалите 50 процента са осигурени от УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. По проекта са изпълнени и енергоспестяващи мерки в сградите на лечебното заведение, финансирани от Фонда „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.

Сподели в: