Върни се горе

    На 21 ноември 2012 г., сряда, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще участва в двудневната международна конференция на високо равнище „Спиране настаняването на деца до три години в институции: подкрепа на семействата в отглеждането на малки деца”. България е домакин на високия форум, организиран съвместно с УНИЦЕФ. 
    Официалното откриване ще се състои на 21 ноември в 09.00 ч. в хотел „Хилтън”. 
    По време на конференцията ще бъде представен ситуационен анализ за деца до тригодишна възраст в системата на формална грижа. Докладът акцентира върху необходимостта от осигуряване на важни услуги, както и върху бариерите пред най-уязвимите семейства при търсенето на достъп до такива услуги. Акцентът в документа е поставен върху мерките, които правителствата и обществото е необходимо да предприемат с цел премахване на съществуващите бариери. 
    Целта на конференцията е правителствата в региона да бъдат ангажирани в осигуряването на по-голяма подкрепа на уязвимите семейства. По този начин ще се създадат необходимите условия най-нуждаещите се от помощ деца да живеят в условия, които подпомагат тяхното пълноценно и хармонично развитие.

Сподели в: