Върни се горе

Доставена и внедрена е апаратура, която е част от цялостната инвестиционна рамка на МЗ за 13 лечебни заведения на обща стойност 148 млн. лв.  

    На 22 януари, вторник, в 9.30 ч. министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще посети УМБАЛ „Александровска“, за да се запознае с доставената нова апаратура по проект BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска"ЕАД”.  Проектът се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Той е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв.
    Доставената апаратура е предназначена за Клиниката по обща и клинична патология и за операционните на Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия и на Урологичната  клиника. На място министър Атанасова ще се запознае с доставените и вече пуснати в експлоатация парафинов център на стойност 17 465 лв., автоматизирана система за ISH и IHC оцветявания на стойност 82 500 лв., многофункционална електрохирургична платформа за онкологична диагностика и хирургия за 92 750 лв.   Ще бъдат демонстрирани възможностите на доставените диагностична система за флуоресцентна in situ хибридизация, включваща флуоресцентен микроскоп и компютърен софтуер за диагностика на хематологичните заболявания и определяне на генетичния статус на някои от солидните тумори на стойност 82 690 лв., както и урологична видео-ендоскопска HD система за ранна диагностика на тумори в пикочния мехур, уретера и бъбречното легенче за 163 300 лв. Лечебното заведение вече разполага и с автоматична система за комбинирано оцветяване на хистологични микроскопски препарати на стойност 39 195 лв. и парафинов микротом за 24 780 лв. 
    По проект BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ще бъдат доставени общо 26 медицински апарата, като общата им стойност е близо 10 млн. лв.

Сподели в: