Върни се горе

    На 16 ноември, петък, от 14 часа в Министерството на здравеопазването ще се проведе среща на министър Десислава Атанасова с ръководството на Националното представителство на студентите в България. В тази първа по рода си работна среща ще участват и представители на всички медицински университети в страната. Те ще имат възможност да получат цялостна информация по проекта с оглед активното включване на младите лекари в специализации по отделните специалности. 
   Основна тема на срещата е стартиралия проект „Нови възможности за лекарите в България“ и възможностите, които той открива за професионалното израстване на младите медици. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и е на стойност 16 млн. лв. Срокът за изпълнението му е 15 месеца. С тези средства ще бъдат осигурени стипендии за заплащане таксата за обучение на 1000 млади лекари-специализанти. Министерството на здравеопазването вече е сключило договори с лечебни заведения и университети и проектът практически започва след като в края на декемврийската сесия стане ясен броят на специализантите. В рамките на обучението специализантите ще получават две минимални работни заплати като Министерство на здравеопазването ще заплаща и таксата за тяхното практико-теоретично обучение. 
    След приключване на срещата в 15.00 ч. участниците в нея ще дадат пресконференция.
    Очакваме представителите на медиите за пресконференцията.

Сподели в: