Върни се горе

    На 15 януари, вторник, в 11,30 ч. министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открие обновената Клиника по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ „Св. Анна”, София.
    Инвестицията е в размер на 800 000 лв. и е направена изцяло със собствени средства на лечебното заведение. Стойността на ремонтните дейности е в размер на 423 000 лв., а за закупуване на медицинска апаратура са отделени 377 000 лв. 
     В Клиниката са изградени нови реанимационни зали, помещения за спешна хемодиализа, както и помощни помещения за работа на медицинския персонал – манипулационни, изливно помещение, зала за дезинфекция на анестезиологични и реанимационни консумативи, работни помещения, съблекални за персонала, приемна за посетители и близки на пациенти. Основно ремонтирани са ел.инсталация, водопровод и канализация, газова инсталация за основни медицински газове, система за пожароизвестяване, санитарни помещения. Изградена е система за безконтактно отваряне на врати, поставени са антибактериални и пожаробезопасни настилки. Инсталирани са система за видеонаблюдение на пациенти и компютърна-информационна система. Клиниката е оборудвана с нови мултифункционални реанимационни легла, реанимационни шкафове и колички, климатична инсталация, миячно-дезинфекционни машини за хирургически инструменти и анестезиологичени консумативи, закупено е ново оборудване в работните помещения на персонала.

Сподели в: