Върни се горе

Със средства на МЗ са осъществени и мерки за енергийна ефективност на външната фасада на корпус А на болницата  

    На 29 януари, вторник, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открие обновеното отделение по хирургия на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, както и  ремонтираната и реконструираната южната фасада на блок А на лечебното заведение. Модернизацията е извършена чрез целево отпуснати средства от     Министерството на здравеопазването в размер на 623 000 лв. Болницата е инвестирала 24 312 лв. собствени средства, а с дарение на санитарна керамика и смесители за сервизните помещения е участвала компанията „Идеал Стандарт - Видима" АД. 
    Откриването на нововъведенията в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ в Габрово ще бъде от 11.00 часа в лечебното заведение - Централно фоайе, партерен етаж. 
    Благодарение на доброто си финансово състояние, през 2012 г. болницата инвестира значителни средства в модернизация на редица болнични дейности. Със 190 000 лв. на лечебното заведениее закупена нова медицинска апаратура -автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и определяне на антибиотичната им чувствителност, видеогастроскоп, инжектор за контрастно вещество за инвазивна кардиология, невростимулатор, операционна лампа. 
   Тази година в болницата ще бъде изцяло внедрена УЕБ-базирана информационна система, финансирана по проект на Оперативна програма "Конкурентноспособност". Системата оптимизира пътя на пациента от постъпването до получаване на медицинската услуга. С обмяна на информация в реално време между отделните болнични звена се оптимизира работата на екипите и се съкращава времето за консултации и резултатите от изследванията. Свързаността на всички модули в болницата и обмяната на данни дава текуща медицинска статистика и подобрява отчетността към НЗОК и МЗ. Системата обхваща всички структури на болницата и дава възможност в реално време да се проследяват различни параметри - брой преминали пациенти, поставени диагнози, провеждано лечение, реализирани приходи и направени разходи, складова система, болнична аптека, счетоводство. Техниката за изграждане на новата система вече е закупена и включва 65 компютърни конфигурации, принтери, сървър, копирна техника, резервно захранване. Тя е на стойност 127 167 лв.   

Сподели в: