Върни се горе

    На 2 февруари, събота, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открие 4 модернизирани отделения и нов компютърен томограф в МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград. Инвестицията е извършена изцяло със средства от Министерството на здравеопазването и е в размер на 1 939 299 лв. 
    За 1 049 126 лв. е извършен цялостен ремонт в АГ-отделението и отделението по вътрешни болести и частичен в детското и неврологичното отделение. Средствата са изразходвани за цялостна подмяна на отоплителната инсталация, газовите инсталации, ВиК, електроинсталациите, пожароизвестяване и евакуационно осветление, система за връзка „Пациент-Мед.Сестра”. Покритията на под, стени и тавани са антибактериални, обзавеждането е изцяло ново, оборудването и частично подменено. В стационарните сектори и на четирите отделения всички болнични стаи са със собствен санитарен възел, като мебелировката е частично подновена. 
    За купуването на компютърния томограф са отделени 890 173 лв. като със средствата е изградена и компютърна зала, в която е монтиран апарата. 
    По време на откриването на обновените отделения и новата апаратура ще бъдат представени и приключилите дейности по проект за енергийна ефективност на стойност 2 525 358 лв. В рамките на проекта е извършено външно саниране на сградата на МБАЛ-Разград, цялостна подмяна на покривните елементи, както и подмяната на отоплителната инсталация. С реализирането на енергоспестяващите мерки, основната сграда на лечебното заведение ще притежава клас на енергопотребление „С”, който позволява на сградата да се издаде сертификат за енергийна ефективност категория „А”. 
    Откриването на обновените отделения в МБАЛ-Разград ще се проведе от 10 часа в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов.

Сподели в: