Върни се горе

    На 09 март, събота, в 10.30 ч. министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще посети МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” гр. Велико Търново. Там тя ще извърши проверка на място на изпълнението на строително-ремонтните дейности по проект “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”. 
    Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Общата стойност на инвестицията е 7 054 463,62 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност и ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания. Ще бъде закупена съвременна медицинска апаратура за ранна диагностика на онкологични заболявания, която включва: апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment); 16 срезов многодетекторен компютърен томограф; дигитална ехографска система; дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат; дигитален мамограф; система за архивиране и разпространение на образи (PACS); лабораторна система – малка; лабораторна информационна система; ендоскопска апаратура/ видеоколоноскопи, видеогастроскопи; дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб; 2 броя санитарни автомобили. 
    Изпълнението на проекта ще допринесе за удовлетворяване на нуждите от достъп до качествена здравна помощ, правилно диагностициране и адекватно лечение на над 23 000 пациенти годишно с превес на здравните услуги свързани с превенция, диагностика и лечение на онкологични заболявания. Осигуряването на удобна болнична среда и на модерно медицинско оборудване ще повиши качеството и капацитета на предлаганите медицински услуги за пациентите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. В.Търново, в т. ч. хората в неравностойно положение, медицинският персонал, лекари, медицински специалисти и друг персонал.

Сподели в: