Върни се горе

    На 17 ноември, събота, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще участва в откриването на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети. Тя ще бъде официален гост на форума, който събира представители на студентите от всички университети в страната, в това число и от медицинските университети и факултети. 
    Здравният министър ще приветства представителите на българското студентство и ще представи стъпките на Министерство на здравеопазването за осигуряване на професионалната реализация и възможностите за квалификация на младите български медици. 
   Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. в Аудитория 1 на Факултет „Дентална медицина” на Медицинския университет - София /ул. Георги Софийски” № 1/.

Сподели в: