Върни се горе

С част от спестените от МЗ средства след провеждане на тръжните процедури ще бъде закупена томографска апаратура за националната ни онкологична болница

     „С реализирането на Средносрочната инвестиционна програма на МЗ Специализираната болница за активно лечение по онкология става едно от 13-те лечебни заведения в страната, които от 2013 г. ще променят визията на българското здравеопазване. Водещата ни болница по онкологични заболявания има уникалния шанс да затвърди мястото си на национален онкологичен център, в който пациентите получават медицински грижи на най-високо европейско равнище”. Това заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на пресконференция по повод   старта на проекта с европейско финансиране „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - гр. София”. Той се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като общата му стойност  е  29 134 000 лв. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. , която е на стойност 148 млн. лв. 
    В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат извършени строителни и ремонтни дейности за въвеждане в експлоатация на високотехнологичното медицинско оборудване със специални изисквания за експлоатация. Апаратурата е от най-висок клас и отговаря на всички изисквания за ефективност на терапевтичния процес и безопасност на пациентите. Предстои да бъде изградена изцяло нова пристройка към Клиниката по лъчелечение с разгърната застроена площ 4 416 кв.м. Ще бъдат реновирани и 14 съществуващи помещения в Клиниката по лъчетерапия с разгърната застроена площ около 400 кв.м. и ще се изгради  фотоволтаична система с мощност 32 kW. Обновяването на сградите  ще доведе до икономия на електроенергия, ще бъде осигурена достъпна среда за хората с увреждания от съществуваща сграда до  лъчетерапевтичния комплекс.    Ключова част на проекта е въвеждането в експлоатация на медицинско оборудване за високотехнологична диагностика и лечение на злокачествени заболявания, концентрирани в уникален за страната университетски онкологичен и лъчетерапевтичен център.   Реализацията на проекта ще позволи  прецизиране на диагностичния процес от гледна точка на навременност, точност и успешно последващо лечение, което ще допринесе за намаляване на смъртността и на инвалидизацията, както и по-бързата социална интеграция на пациентите и връщането им към нормален начин на живот. 
    След изграждането на онкологичния и лъчетерапевтичен център,  лечебното заведение ще разшири капацитета си за лекуване на пациенти като те ще се увеличат допълнително с около 2 000 души годишно. Преките бенефициенти, които ще се възползват от резултатите на проекта, са всички пациенти на СБАЛО, чийто средногодишен брой е 14 500 души. Към това се прибавят и всички изследвани и консултирани болни в СБАЛО - над 60 000 души. 
     Реализацията на европейските проекти е огромен шанс за българското здравеопазване и ключов фактор България да направи важна крачка за успешна борба с такова социално значимо заболяване като рака. „Такава диагноза вече няма да бъде своеобразна присъда, защото през 2013 г. ще разполагаме с мощен комплекс от лечебни заведения в цялата страна, където чрез ранна диагностика и ефективно лечение ще осигурим по-добро здраве на хората”, изтъкна в заключение министър Десислава Атанасова.    Всичко това ще доведе и до намаляване на големите разходи, свързани със скъпоструващата терапия в напреднал стадий на болестта и  спестените средства ще бъдат инвестирани в разширяване на дейностите за профилактика на тези заболявания.

Сподели в: