Върни се горе

С реализирането на проекта “Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД МБАЛ-Русе ще се утвърди като водеща високотехнологична здравна структура в региона. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на специална пресконференция в Русе по повод старта на реализирането на европейския проект. Той се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България като общата му стойност е 8 милиона и 606 хил. лв. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. , която е на стойност 148 млн. лв. 

Министър Атанасова изрази удовлетвореността си, че всеки реализиран проект по оперативните програми е израз на европейската солидарност и превръща нашата страна в неделима част от европейското икономическо и социално пространство. „Това е пряко доказателство за доверието на европейските ни партньори в нашите способности да постигаме резултати, които водят до общо, стандартизирано високо ниво на услугите, в т.ч. и в областта на здравеопазването“, каза тя.

Десислава Атанасова отбеляза, че проектът “Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД” ще допринесе заподобряване и модернизиране на здравната инфраструктура в лечебното заведение, за повишаване качеството на медицинската помощ с цел ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания. Очакванията са след реализирането на проекта всяка година над 32 000 пациенти да получават висококачествена диагностика и лечение именно в МБАЛ Русе. Проектът ще доведе и до значително намаляване разходите на болницата и осигурява достъпна среда. 

Министър Атанасова изтъкна, че реализацията на проекта ще осигури на лечебното заведение цялата необходима апаратура - ядрено-магнитен резонанс, 64 срезов многодетекторен компютърен томограф, дигитален мамограф, дигитална ехографска система, апаратура за централна стерилизации-комплект, система за архивиране и разпространение на образи (PACS), ендоскопска апаратура, дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб.  Предвидени са и строително-монтажни работи в помещенията, в които ще се монтира апаратурата. За осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания ще бъдат изградени две нови асансьорни съоръжения. В изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще бъде подменена 600 кв м. дограма и ще бъде извършена топлоизолация на над 300 кв.м.

Сподели в: