Върни се горе

Новият онкологичен център в УМБАЛ „Св. Марина” ще е готов след 7 месеца

„Изграждането на модерен онкологичен и лъчетерапевтичен център в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна е важна стъпка за осигуряване на цялостната диагностика и лечение на пациентите с онкологични заболявания от Североизточна България. Това заяви  министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на откриването на строителната площадка на новия център.  

Целта на инвестицията е въвеждането на най-съвременни технологии в българското здравеопазване, които ще подпомогнат ранната диагностика на онкологичните заболявания и подобряване качеството на живот на пациентите с тази диагноза, подчерта здравният министър. Символичната първа копка на новия онкологичен център беше направена от здравния министър и директорът на управляващия орган г-жа Деница Николова.

Проектът за изграждането на новия център е финансиран с европейски средства и е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма по ОП "Регионално развитие"(2007-2013). Строително-монтажните работи възлизат  на 3 348 103 лв., а общата стойност на проекта, включваща и закупуването на апаратура, е 18 милиона и 660 хиляди лв. По план  онкологичният център трябва да заработи след 7 месеца. Той ще разполага с най-съвременна апаратура - два линейни ускорителя, компютър–томографски симулатор, магнитнорезонансен томограф, система за планиране на лъчелечението, локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация и дозиметрична апаратура. Специалистите, които ще работят с новата апаратура, предстои да заминат за 6-месечно обучение в Швейцария.  

Министър Атанасова обяви като реална възможността до края на тази година УМБАЛ „Св.Марина - Варна да кандидатства по проект за доставка на апаратура за радиохирургия. Необходимите средства са между 5 и 7 млн. лв., които могат да бъдат осигурени за сметка на икономисаните пари след проведените търгове по Средносрочната рамкова инвестиционна програма. По този начин ще се затвори цикъла на цялата диагностика и лечение на онкоболни у нас и нуждаещите се пациенти няма да се налага да пътуват в чужбина за подобни терапевтични процедури, заяви министър Атанасова.

По-късно във Фестивалния комплекс във Варна министърът на здравеопазването поднесе приветствие на тържеството по връчване на дипломите на студентите от Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в града.

Сподели в: