Върни се горе

    Реализирането на проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център“ (КОЦ), Враца, ще позволи в дългосрочен план центърът да се превърне във водещо лечебно заведение, осигуряващо високо качество на медицинското обслужване, ранната диагностика и лечението. Това е предпоставка и за утвърждаването му като лидер на пазара на онкологични здравни услуги в Северозападна България. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова по време на церемонията по Първа копка по проекта. Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата му стойност е 6 млн. и 306 хил. 906 лв.   
    Целта на проекта е чрез внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания да се повиши качеството на медицинското обслужване на населението от областите Враца, Монтана и Видин. Центърът ще стане база за непрекъснато повишаване квалификацията на кадрите и специалистите и за обучение на студенти, стажанти, специализанти и докторанти. 
    „След приключването на проекта Комплексния онкологичен център – Враца ще разполага с нова модерна структура, която ще позволи да постигнем голямата цел, която сме си поставили - през следващите години да намалим значително заболеваемостта и смъртността в резултат на онкологични болести“, каза министър Атанасова. Тя отбеляза, че чрез внедряването на нови оперативни методи и технологии в лечението на онкологичните заболявания, ранната диагностика ще се постигне не само до по-добро здраве на хората, но и ще се намалят големите разходи, свързани със скъпоструващата терапия в напреднал стадий на болестта. Това ще позволи спестените средства да бъдат инвестирани в разширяване на дейностите за профилактика на тези заболявания. 
    Реализирането на проекта ще помогне и за това Комплексният онкологичен център да се утвърди като водеща високотехнологична здравна структура в региона, база за обучение на студенти, стажанти, специализанти и докторанти.

Сподели в: