Върни се горе

    „Проектът на „Стратегическа рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията през периода 2014-2020 г.” поставя основна стратегическа цел да обедини интересите на цялото общество за постигане на няколко конкретни и постижими цели, които да доведат до подобряване здравето на българската нация“. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при представянето на проекта в Народното събрание. Присъстваха народни представители от Комисията по здравеопазване, директори на лечебни заведения, национални консултанти по различни специалности, представители на пациентски организации. 
    Сред целите в областта на общественото здравеопазване са посочени пет цели - намаление на детската смъртност до 1-годишна възраст; намаление на смъртността сред деца от 1 до 9-годишна възраст; намаление на смъртността сред деца и юноши от 10 до 19-годишна възраст; намаление на смъртността сред лицата в икономически активната възрастова група от 20 до 65 години.  Цел е и същественото подобряване на здравното състояние и осигуряване на активно стареене на хората на 65 и повече години. 
    Според министър Атанасова приемането на проекта за Стратегическа рамка изисква общото съгласие на експертите в областта на здравеопазването, на институциите и неформалните структури на гражданското общество с акцент върху промоцията на здраве и профилактика на болестите. Значима роля за дефиниране на посоката на промяната имат професионално-съсловните организации в здравеопазването,  пациентските сдружения, синдикалните организации, с религиозните.   
    Проектът на „Стратегическа рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията през периода 2014-2020 г.” ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за публично обсъждане и постигане на обществен консенсус.

Сподели в: