Върни се горе

     Предстои преразглеждане на методиката за определяне на неблагоприятните практики на общопрактикуващите лекари в страната. Това обяви на среща с представители на здравната общност в град Якоруда министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. В срещата участваха общопрактикуващи лекари, лекари специалисти и директора на филиала на Спешната помощ в града. „В момента има практики в страната, които не покриват критериите и за тях необосновано се изразходва ресурс, който следва да бъде насочен към практики, които са труднодостъпни и където няма никаква друга здравна помощ“, каза Атанасова. 
      На разговора бяха обсъдени и въпроси свързани с организацията и финансирането на здравната помощ в региона. Като сериозен проблем на срещата беше поставено обслужването на здравнонеосигурените лица. В тази връзка Десислава Атанасова посочи, че досега са правени предложения за мерки в тази посока, но те са срещнали отпор. „При всички случаи ще търсим и други начини за решаването на този важен въпрос, защото освен че е несправедливо да плащат само една група хора, повишената събираемост ще увеличи финансовия ресурс за цялата здравна система“, отбеляза тя. 
    Преди това министър Атанасова се срещна с 52-годишпната жителка на Якоруда Дунка Сакалдашова. Жената сподели, че е на хемодиализа от 10 години и че се надява на скорошна бъбречна трансплантация. Министър Атанасова пое ангажимент да окаже съдействие по отношение на обработването на нейната документация в Изпълнителната агенция по трансплантация като в същото време заяви, че основният проблем при трансплантациите остава липсата на донори на органи. Министерството на здравеопазването ще окаже съдействие на Сакалдашова и във връзка с обжалваното от нея пред НЕЛК решение за определения й процент на нетрудоспособност. 
     Днес министър Десислава Атанасова даде старт на реализирането на проект за модернизация на МБАЛ-Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”. Проектът се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като общата му стойност е 7 844 592,02 лв.

Сподели в: