Върни се горе

    От 15 юли до 15 август мобилни екипи от военни медици с участие на структурите на МЗ, БЧК и общини ще извършват първични прегледи на населението в труднодостъпни и отдалечени райони в област Кърджали – общините Кирково, Джебел, Черноочене, Ардино, както и в област Смолян – общините Доспат и Борино. 
    Това обяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова, която заедно с министъра на отбраната Аню Ангелов откри съвместното учение на МО, МЗ и местните власти за оказване на помощ на населението при кризи. Подобно взаимодействие е от важно значение за ефективността и координацията на действията при преодоляване на критични ситуации в резултат на природни стихии, аварии и инциденти. По време на учението мобилните кабинети ще осигуряват и възможност на населението за ЕКГ-изследване, а също и на показатели за кръв и урина. Нуждаещите се от допълнителни изследвания ще бъдат насочвани към клиниките и лабораториите на ВМА - София. 
    Министър Атанасова посочи, че МЗ вече 10 години осигурява с мобилни кабинети здравни услуги на населението в различни области. Кабинетите са предоставени на РЗИ в областите Добрич, Враца, Монтана, Сливен, Бургас, Пазарджик, Шумен, Ямбол, София област. От 2003 г. досега 23 кабинета, доставени по проекти по програма ФАР, извършват изследвания на място и осигуряват диагностика и профилактика на населението от уязвими социални групи. Дейностите по предоставяните здравни услуги изцяло се финансират от МЗ и са безплатни за населението. По този начин българската държава прави необходимото за да се подобри достъпа на населението до качествени здравни грижи и същевременно се предотвратяват евентуалните рискове за общественото здраве, каза здравният министър. През 2011 г. 4 мобилни акушеро-гинекологични кабинети за извършили 2555 прегледи, в резултат на което при 639 жени са диагностицирани заболявания и са насочени за лечение. С 5 мобилни единици за обща практика са проведени имунизационни кампании в населени места без лични лекари. Извършени са 847 имунизации на деца с непълен имунизационен статус. През миналата година 4 мобилни педиатрични кабинета са провели 1933 профилактични прегледа в отдалечени населени места с преобладаващо ромско население. Екипите на МЗ реализираха кампании за ранна диагностика и скринингови изследвания с мобилни мамографи за превенция на рака на млечната жлеза. Извършени са 1039 прегледа с 2 мобилни мамографски кабинета, при които са диагностицирани 570 заболявания. С мобилни флуорографи, ехографи и лаборатории е проведена диагностика и скрининг за артериална хипертония, сърдечно-съдови, белодробни заболявания, захарен диабет. Изследвани са близо 4800 души като при близо 700 от тях бяха диагностицирани заболявания или отклонения. 
    Финансирането на всички проведени изследвания с мобилните кабинети се осигурява изцяло от МЗ. Само през миналата година направените разходи са в размер на над 200 хиляди лв.          
    Здравни услуги с мобилни кабинети се предоставят и по Програмата за Превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Със 17-те специализирани кабинета за безплатно и анонимно изследване, осигурени от Глобалния фонд, са предоставени здравно-превантивни услуги на групи в най-голям риск. През 2011 г. с мобилните кабинети са направени общо 14 645 изследвания за ХИВ и СПИН и са предоставени здравно-превантивни услуги на 63 416 души от най-рисковите групи. По този начин се откриват нови случаи на заболяването, от една страна, и от друга – се дава възможност на хората в отдалечените райони да имат достъп до здравни услуги.

Сподели в: