Върни се горе

Министерство на здравеопазването предлага на Министерския съвет да отпадне лимитът от 180 000лв. за лечението на деца. Това ще стане с подписания от министър Десислава Атанасова проект на Постановление  за изменение на Постановление № 280 от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца”. Проектът от днес е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗ и е изпратен за междуведомствено съгласуване.
Успоредно с отпадането на финансовия лимит в проекта се предлага Министерският съвет да осигури допълнителни средства в годишния бюджет на Център „Фонд за лечение на деца”. По този начин ще се осигурят в пълен размер необходимите средства за лечението на децата, чието здравословно състояние налага да се разходват суми над 180 000 лв. С промените се гарантира неотменимото право на достъп до здравеопазване за малките пациенти с най-тежки животозастрашаващи заболявания, което е залегнало в Конституцията на Република България. Проектът на постановлението е в съответствие с политиката на правителството, която разглежда като приоритет детското здраве. Промените отговарят и  на очакванията на цялото общество държавата да поеме изцяло ангажимента за финансиране лечението на тежко болните деца. 
 

Сподели в: