Върни се горе

Всички предстоящи стъпки за промени в сферата на здравеопазването ще се предприемат в условията на пълна прозрачност и консенсус с представителите на гражданското общество. Това заяви министър Десислава Атанасова на брифинг след проведената работна среща с ръководствата на национално представените пациентски организации. Срещата е продължение на диалога, стартирал с разговори със съсловните организации и фармацевтичната индустрия. Обсъдени са въпроси, касаещи подобряване на достъпа до здравеопазване, законодателни промени в посока на лекарствената политика, избора на екип, въвеждането на електронна карта и досие на пациента, реализирането на национални програми в областта на профилактиката и лечението. Общо е мнението, че Консултативният съвет по здравеопазване към МС би могъл да има основна роля за формиране на дългосрочна здравна стратегия в периода до 2020 г., което е сред изискванията и на европейските директиви. 
Представителите на пациентските организации подчертаха удовлетворението си от атмосферата на диалог и сътрудничество с новия екип на МЗ като важна предпоставка за постигане на конкретни резултати. Направени бяха редица предложения за подобряване събираемостта на здравните осигуровки, за провеждане на информационни кампании за разясняване на пакета здравни услуги, предлаган от НЗОК. Според участниците в срещата е необходимо да се допълнят функциите и организационната структура на ИАМО с цел обективно изясняване на причините за лекарските грешки и инциденти.

Сподели в: