Върни се горе

    Ползотворният и добронамерен диалог между държавните институции и представителите на бизнеса е възможност за намирането на работещи решения по редица ключови за здравеопазването въпроси и за реализиране на целенасочените политики на Министерство на здравеопазването. Това заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на среща с представители на Българския форум на бизнес лидерите. На форума, традиционно известен като бизнесзакуска, здравният министър отговори на поставени въпроси в областта на лекарствената политика, финансирането на здравеопазването и други актуални теми в здравния сектор. Като важна стъпка за постигане на прозрачност в системата, ефективност на разходите и качество на оказваните здравни услуги тя посочи предстоящото стартиране на интегрираната информационна система БАЗИС по проект на МЗ. Системата позволява пълноценен обмен на данни между всички доставчици на здравни услуги и получаване на цялостна картина за здравния статус на населението, което позволява да бъдат планирани насоките на  политиката в средносрочен и дългосрочен план. В заключение министър Атанасова подчерта, че изграждането на интегрираната информационна система е първото доказателство, че електронното правителство в България ще работи и електронното здравеопазване ще стане факт. 
    От името на Българския форум на бизнес лидерите на министър Десислава Атанасова беше връчено отличието на организацията "Стандарт за бизнес етика", което се дава като израз на признание за проявен конструктивизъм и диалогичност.   

Сподели в: