Върни се горе

В болницата стартира реализирането на проект за осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация

До края на годината Министерството на здравеопазването ще отпусне 100 000 лв. за ремонт на АГ отделението в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. Това обяви в Сливен министърът на здравеопазването Десислава Атанасова по време на пресконференция за старта на проект „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен”. Той е на обща стойност 7 839 365,96  и е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. „С реализирането на този проект лечебното заведение ще утвърди приноса си за устойчивото социално-икономическо развитие не само на региона, а и на целия Югоизточен район“, каза министър Атанасова.  

Основната цел на проекта е модернизиране инфраструктурата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, на нови възможности за социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, както и прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика на онкологични заболявания. В изпълнение на проекта ще бъде закупено високотехнологично медицинско оборудване за ранна диагностика и лечение на злокачествени заболявания. Медицинската апаратура включва: дигитална ехографска система; дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат; 16 срезов многодетекторен компютърен томограф; апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment); дигитален мамограф; система за архивиране и разпространение на образи (PACS); лабораторна система; лабораторна информационна система; ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи. 

Проектът предвижда също извършване на строително-монтажни работи в помещенията, в които ще се монтира апаратурата. За осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания ще бъде изградени 4 асансьорни съоръжения. Мерките за енергийна ефективност включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на съществуваща дограма, ремонт на топлоизолация на покрив, повишаване на ефективността на системата за топлоснабдяване. Очаква се общата икономия на енергия от прилагане на мерките ще е 2 300 000 kWh за година, около 30 % спестявания от повишена енергийна ефективност и намалени емисии на CO2 - 780 тона годишно. 

При посещението си в Сливен министър Атанасова съобщи също, че е финализирана подготовката за разкриване на колеж за медицински специалисти към Медицински университет-Варна. Предвидено е новата структура да приеме първите си 40 студенти през септември 2013 г. 

Здравният министър съобщи още, че съвсем скоро в Котел, където общинската болница е натрупала над 2 млн. лв. задължения, ще бъде открит филиал на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” - Сливен. ”Готови сме да реализираме всякакви решения, които са в полза на пациентите и достъпа им до болнична медицинска помощ, но те трябва да са възможни”, каза Атанасова. 

Сподели в: