Върни се горе

Близо 660 хиляди повиквания са изпълнили Центровете за спешна медицинска помощ в страната през първите 10 месеца на 2012 г.

Министерството на здравеопазването предприе няколко конкретни мерки за задържането на лекарите в България и увеличаването на медицинските екипи не само в Спешната помощ, но и в цялата система на здравеопазването. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при откриването на изнесения център на ЦСМП София в 12-то ДКЦ в район „Люлин“. Първата мярка в тази насока бе увеличението на заплатите в Спешната помощ с 18%. Втората мярка е свързана с промяната на наредбата за специализациите на лекарите, с която се даде възможност на работещите в Спешна помощ да специализират по всички медицински специалности, които пожелаят. Министър Атанасова припомни, че миналата седмица Министерството на здравеопазването е получило 16 млн. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за осигуряването на специализации на 1000 млади лекари. Междувременно в „Пирогов“ се реализира изпълнението на проекта „ПУЛСС“, в рамките на който до края на 2013 г. 6500 лекари, фелдшери, медицински сестри и шофьори от всички ЦСМП в страната ще повишат своята квалификация. Друга мярка са предстоящи промени в Наказателния кодекс, с които ще бъде инкриминирано нападението над лекари. „С всички тези мерки надяваме се да задържим повече лекари в системата на Спешна помощ“, каза министър Атанасова.

Изнесеният център на ЦСМП София в район „Люлин“ е една от стъпките към подобряването на медицинското обслужване на пациентите в столицата. За реализирането на проекта са отделени около 10 хил. лв. от Министерството на здравеопазването. Средствата са изразходвани за основен ремонт на помещенията, в които ще бъдат разположени медицинските екипи, за смяна на дограмата и изграждането на санитарен възел.

Първият изнесен филиал на ЦСМП-София бе открит точно преди месец, на 08 октомври, в 16-то ДКЦ в район „Кремиковци“. До края на годината ще бъдат открити още две подобни бази на Спешна помощ  - в 5-то ДКЦ в район „Студентски” и в 24-то ДКЦ в район „Надежда”.

Министър Атанасова отбеляза, че предвид изключително голямото натоварване на работещите в Спешна помощ, целта на предислоцирането е екипите да бъдат максимално близо до хората, за да реагират по възможно най-добрият начин.  

Атанасова подкрепи твърденията си като обяви, че от 01 януари до 31 октомври 2012 г. в Центровете за спешна медицинска помощ в цялата страна  са постъпили 667 093 повиквания. 116 924 от тях са постъпили само в ЦСМП София-град.

               Изпълнените повиквания са общо 649 548,  от тях 106 851 са поети от столичната Спешна помощ. 

Според данните за цялата страна в 1 230 случая медицинските екипи не са открили подадените адреси, а при 7 380 от обажданията не са открити посочените в сигнала лица. Това показва, че при 8 610 от всички обаждания към ЦСМП в страната гражданите са подали или грешни, или фалшиви координати, а лекарите са били подвеждани. Тази негативна статистика се откроява най-силно в София, където в 566 от случаите не е открит посочения адрес, а при 2 243 – посоченото лице. 7 264 души от потърсилите помощ в столицата впоследствие са се отказали от нея.

За 10-те месеца екипите на ЦСМП в цялата страна с мобилни екипи и във филиалите си са оказали помощ на 619 866 възрастни и 66 885 деца. В столицата медицинска помощ са получили 102 845 възрастни и 11 343 деца.

За отчетения десетмесечен период след намесата на спешните екипи от цялата страна са хоспитализирани 149 783 възрастни и 22 915 деца.  В София хоспитализираните възрастни са 27 507, а децата - 2 914.

Анализът на база на брой изпълнени повиквания и брой хоспитализирани пациенти сочи, че при едва около ¼ от случаите състоянието на пациента е било спешно и е имало нужда от болнично лечение.  Тези данни в различните области на страната значително се различават. Така например екипите на ЦСМП в София транспортират до болнично лечебно заведение всеки трети пациент, а в Перник това се случва едва при всеки 52-и, в Сливен – всеки 44-ти.

Сподели в: